Moda Laakso vaateliike - miesten ja naisten muoti MODA Laakso
Kauppakeskus Willa
Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
p. 010-239 1060


Avoinna
Ma-Pe 10-20
La 10-18
Su 12-18
 
 

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on M.S Laakso Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 16.5.2018. Viimeisin muutos 16.5.2018.

1. Rekisterinpitäjä

M.S Laakso Oy, Hämeenkatu 9, 05800 HYVINKÄÄ

Hyvinkää puh. 010 2391060, laakso.hyvinkaa@laakso.net
Espoo puh. 010 2391080, omena@laakso.net

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Sari Sulasalmi-Peltonen
Hämeenkatu 9, 05800 HYVINKÄÄ
Puh. 010 2391070, sari@laakso.net

3. Rekisterin nimi

MODA kanta-asiakasrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on

 • henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen)
 • rekisterinpitäjän oikeutettu etu (jäsenyys).

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakassuhteiden ylläpito ja asiakkaiden palkitseminen. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

 • Asiakkaan etu- ja sukunimi
 • Syntymäaika
 • Postiosoite
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Sukupuoli
 • Suoramarkkinointisuostumukset
 • Asiakastyyppi (käteisasiakas, laskutusasiakas, luottoasiakas)
 • Asiakkaan valitsema pääasiallinen asiointimyymälä
 • Pääkorttiin mahdollisesti liitetyt rinnakkaiskortit

Ostotapahtumista kerättävät tiedot

Asiakastietoihin tallentuvat asiakkaan kanta-asiakaskortillaan (sekä pääkortilla että siihen mahdollisesti liitetyillä rinnakkaiskorteilla) tekemät ostotiedot tuotetasolla.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröitävät tiedot saadaan suoraan pyytämällä asiakkailta.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille eikä siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteritiedot on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.

Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä.

Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, tarkastuspyynnön voi esittää omassa Moda-myymälässä (paikan päällä, puhelimitse tai sähköpostitse) tai pyynnön voi esittää Texmoda Fashion Groupille (info@texmoda.fi tai puh 09-7771200).

Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa.

Pyynnöt tulee esittää omassa Moda-myymälässä (paikan päällä, puhelimitse tai sähköpostitse) tai pyynnön voi esittää Texmoda Fashion Groupille (info@texmoda.fi tai puh 09-7771200).

Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).